• KODAK ZEBA 
  • dr.loh
  • دکتر شقایق لوح
  • 11

شکاف کام و لب همان بیماری است که به آن لب شکری گفته می‌شود. این بیمار در واقع نوعی بد شکلی در لب است که به علت بسته نشدن شکاف دهان ایجاد می‌شود. این شکاف به طور معمول در جنین در مرحله‌های ابتدایی بارداری...
شاید به غلط پدر و مادرها فکر کنند که دندان‌های شیری به دلیل آن که عمر طولانی ندارند، نیازی نیست که از آنها مراقبت ویژه‌ای بشود. در صورتی که عادت‌های مراقبتی و بهداشتی و همچنین غذایی در کودکان تأثیر زیادی...
یکی از مهم‌‌ترین دوره‌هایی که کودک در زمان رشد خود طی می‌کند، دندان درآوردن است که برای کودکان و مادرانشان با سختی و رنج همراه است. بنابر شرایط ارثی و تغذیه‌ای که کودک دارد، رشد دندان‌ها متفاوت هستند. اما...