• سال نو لوح

  • دکتر لوح 
  • دندانپزشکی کودکان
  • طول عمر لبخند با دندانپزشکی

دندان ها یکی از اجزا و عناصر بدن ما هستند که نمی توان اهمیت سلامت آن ها را نادیده گرفت. زیرا سلامت دهان و دندان، سلامت سایر بخش های بدن را در پی دارد. علاوه بر این، داشتن دندان های زیبا روند ظهور پیری در...
همان طور که می دانید، دندان ها به دو نوع شیری و دائمی تقسیم بندی می شوند. رویش دندان های شیری در نوزادان از سن 6 ماهگی آغاز می شود و پس از طی شدن بازه زمانی حدودا 6 ساله، جای خود را به دندان های دائمی می...
پوسیدگی دندان یکی از شایع ترین بیماری های عفونی در بین کودکان می باشد که (باکتری استرپتوکوک موتاس) علل اصلی این پوسیدگی می باشد. پوسیدگی دندان چگونه آغاز می گرددبیش از 80 درصد پوسیدگی ها در 25 درصد از...