• دکتر شقایق لوح

  • دکتر لوح
     
  • 11
  • طول عمر لبخند با دندانپزشکی

دلایل مختلفی برای بروز عفونت های دندانی وجود دارد که البته مهم ترین آن ها عدم رعایت مسائل بهداشتی دهان و دندان است. این مشکل زمانی پیش می آید که باکتری های ایجاد کننده عفونت به دلایل مختلف که مهم ترین آن...
دندان ها یکی از کلیدی ترین اعضای بدن هستند که بدون آن ها زندگی بسیار سخت و در مواقعی غیر ممکن می شود. مراقبت از دندان ها به منظور جلوگیری از پوسیدگی و مشکلات جانبی از اموری است که خیلی از مردم آن را...
کودکی مهم ترین دوره زندگی هر فرد است. در این دوره ریشه بسیاری از عادات ناپسند و پسندیده شکل می گیرند. انسان ها از همان ابتدا یاد می گیرند که چگونه با محیط ارتباط برقرار کند و بسیاری از آموزش هایی که در...