• دکتر لوح
  • Untitled 1
  • KODAK ZEBA

نوزاد در رحم مادر به اندازه کافی آهن دریافت کرده و به طور معمول از 4 تا 6 ماهگی به بعد است که نیاز به مصرف قطره آهن در او ضروری به نظر می‌رسد. زیرا شیر مادر با این که یک غذای کامل برای نوزاد محسوب می‌شود،...
به طور معمول، پیش از انجام هر نوع درمان و تصمیم گیری درباره شیوه مناسب توسط متخصص، باید از دندان ‌ها عکس تهیه شود. تصویر برداری به روش ‌های مختلفی انجام می ‌شود. اما در طی سال ‌ها در علم  نیز تغییراتی با...
در برخی از مواقع مراجعه کنندگان ما والدینی هستند که به منظور درمان کودکشان به مطب دندانپزشکی مراجعه کرده اند. معمولاً والدین با این نگرانی که رادیوگرافی برای کودکشان ضرر دارد یا خیر مواجه هستند و از...