• 1111
  • طول عمر لبخند با دندانپزشکی
  • دندانپزشکی کودکان
  •  فلورایدتراپی1

همه انسان ها در سنین کودکی عادتهای رفتاری نامناسبی دارند که وقتی به مرور خاطرات این دوران می نشینند، این عادتها یکی یکی از جلوی ذهن آنها گذر می کند. اما براستی عادتهای رفتاری نامناسب می تواند موجب...
یکی از مشکلات کودکان در حفظ سلامت دهان و دندان، عادات بد دهانی است که گاهی خانواده ها را نگران می کند. والدینی که مدام از عادت های بد کودکان خود گلایه دارند، می توانند با متخصص دندانپزشکی کودکان مشورت...
قطعا همه ما در این مساله توافق نظر داریم که مسواک زدن عادتی مهم و بسیار ضروری است ولی با این وجود برخی از والدین کودکان با این توجیه که این دندان ها دائمی نیستند این مساله را جدی تلقی نمی کنند. در...