• Untitled 1
  • دندانپزشکی
  • KODAK ZEBA

در برخی از مواقع مراجعه کنندگان ما والدینی هستند که به منظور درمان کودکشان به مطب دندانپزشکی مراجعه کرده اند. معمولاً والدین با این نگرانی که رادیوگرافی برای کودکشان ضرر دارد یا خیر مواجه هستند و از...
کودکان باید از همان سن پایین از دندان‌های خود مراقبت کنند، اما آموزش کودکان برای این کار برای پدر و مادرها گاهی به یک دغدغه تبدیل می‌شود. قورت ندادن خمیر دندان گاهی برای بزرگ‌ترها هم کار سختی است. یکی...
دندان‌های دائمی در کودکان از سن شش سالگی شروع به در آمدن می‌کنند. وقتی کودک رشد می‌کند جوانه‌هایی که از فک بیرون زده است به کندی حرکت می‌کنند. در این زمان است که ریشه دندان‌های شیری کم کم تحلیل...