• دندانپزشکی
  • KODAK ZEBA
  • dr.loh
  • 11

دندان‌های دائمی در کودکان از سن شش سالگی شروع به در آمدن می‌کنند. وقتی کودک رشد می‌کند جوانه‌هایی که از فک بیرون زده است به کندی حرکت می‌کنند. در این زمان است که ریشه دندان‌های شیری کم کم تحلیل...
کار کردن با کودکان نیاز به تخصص دارد. حتی دندانپزشکی کودک نیز یک تخصص است که تنها افرادی که به کار کردن با آنها علاقه داشته باشند می‌توانند به خوبی انجامش دهند و به درستی از پس آن بر بیایند....
شکاف کام و لب همان بیماری است که به آن لب شکری گفته می‌شود. این بیمار در واقع نوعی بد شکلی در لب است که به علت بسته نشدن شکاف دهان ایجاد می‌شود. این شکاف به طور معمول در جنین در مرحله‌های ابتدایی بارداری...