• دندانپزشکی

  • دکتر لوح
     
  • 11
  • طول عمر لبخند با دندانپزشکی

کودکی مهم ترین دوره زندگی هر فرد است. در این دوره ریشه بسیاری از عادات ناپسند و پسندیده شکل می گیرند. انسان ها از همان ابتدا یاد می گیرند که چگونه با محیط ارتباط برقرار کند و بسیاری از آموزش هایی که در...
یکی از سوالات رایج در بین بسیاری از والدین نحوه برخورد با دندان لق شده کودک است. برخی از والدین تصور می کنند باید دندان لق شده کودک را دستکاری کنند تا از جای خود کنده شود.   زمانی که دندان کودک لق می...
دندان ها یکی از اجزا و عناصر بدن ما هستند که نمی توان اهمیت سلامت آن ها را نادیده گرفت. زیرا سلامت دهان و دندان، سلامت سایر بخش های بدن را در پی دارد. علاوه بر این، داشتن دندان های زیبا روند ظهور پیری در...